برگزاری جلسه کارگروه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان طالقان
۲۶ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری جلسه کارگروه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار طالقان در جلسه کارگروه گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی  شهرستان عنوان کرد: شهرستان طالقان با وجود پتانسیل ها و جاذبه های فراوان گردشگری و با دارا بودن طبیعت بکر و زیبا، مشاهیر بزرگ، ابنیه های تاریخی و فرهنگی و امامزاده ها فاقد زیرساختهای گردشگری مناسب است […]