برگزاری جلسه گرامیداشت هفته شورای آموزش و پرورش
۱۷ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری جلسه گرامیداشت هفته شورای آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه مدیریت آموزش و پرورش و سایر مدیران حاضر با مطرح کردن مشکلات موجود در مدارس، مدارس خیر ساز، پروژه های قابل اجرا و در حال ساخت، وضعیت سوخت مدارس در فصل سرما، اردوگاه آیت الله طالقانی(ره)، خواستار پی گیری و مرتفع شدن آنها شدند و سپس […]