برگزاری جلسه ی نظارت و برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز
۲۵ دی ۱۳۹۷

برگزاری جلسه ی نظارت و برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه شهردار طالقان ضمن تشریح معضلات ساخت و ساز غیر مجاز بیان کرد : از هر منظری به ساخت و ساز غیر مجاز نگاه کنیم در نهایت باعث برهم زدن سیستم طبیعی منطقه، از بین رفتن اراضی قابل کشت، مشکلات عدیده برای اهالی، ضرر به شهرداری، جهاد […]