برگزاری دومین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان طالقان
۲۳ دی ۱۳۹۸

برگزاری دومین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در آغاز این جلسه پس از نمایش فایل پاورپوینت از فضاهای نامناسب در ادارات شهرستان توسط اداره بهزیستی، مصوبات جلسه قبل پی گیری و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید سپس مهندس گودرزی معاون شهردار پیرامون پیاده روها، معابر شهری و روند آسفالت خیابانها توضیحاتی ارائه نمود. مهندس گودرزی […]