برگزاری راهپیمایی محکوم کردن اقدامات آمریکا علیه ایران
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری راهپیمایی محکوم کردن اقدامات آمریکا علیه ایران

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در پی اقدامات خصمانه آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، مردم روزه دار، مومن و همیشه در صحنه شهرستان طالقان با لبیک به ندای رهبر و مقتدای خویش و یکصدا با مسئولین شهرستان طالقان فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند و هرگونه اقدامی بر علیه منافع جمهوری اسلامی ایران […]