برگزاری مانور ساعت صفر در شهرستان طالقان
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری مانور ساعت صفر در شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، به منظور سنجش آمادگی و ارزیابی عملکرد واحد آتش نشانی شهرداری طالقان، مانور ساعت صفر در خروجی شهر با حضور مهندس قاسم پور شهردار، مهندس گودرزی معاونت خدمات شهری و مهندس سلیمانی مسئول اتش نشانی به شرح ذیل برگزار گردید: طی تماس تلفنی  توسط فردی ناشناس و بیان حادثه […]