برگزاری نشست هم اندیشی دفتر امور زنان و خانواده استانداری البرز و شورای مرکزی مجامع مشورتی زنان شهرستانها
۱۳ آذر ۱۴۰۰

برگزاری نشست هم اندیشی دفتر امور زنان و خانواده استانداری البرز و شورای مرکزی مجامع مشورتی زنان شهرستانها

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، سرکار خانم حمیرا مقیمی ریاست شورای اسلامی شهر طالقان در نشست هم اندیشی دفتر امور زنان و خانواده استانداری البرز و شورای مرکزی مجامع مشورتی زنان شهرستانها که در استانداری البرز برگزار گردید شرکت نمودند. این جلسه با دستور کار احصا اولویتهای زنان و خانواده شهرستانهای کرج ، طالقان،  […]