برگزاری همایش بزرگداشت روز ملی شوراها
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری همایش بزرگداشت روز ملی شوراها

قسمتی از سخنان آقایمیرحسینی رئیس شورای اسلامی شهر طالقان در این همایش : اولویت شناسی های شورا  از مهمترین اصول شوراهاست. روحیه شوراییِ اعضا، با عزم و اراده خود، به شورا هویت میدهد. خروجی عملکرد شورا بسیار مهم بوده و شورایی عمل کردن حائز اهمیت است. خرد جمعی ، پرهیز از فرد گرایی ، نظام […]