بسيج يعني نيروي كارآمد كشور براي همه ميدانها
۰۱ آذر ۱۳۹۷

بسيج يعني نيروي كارآمد كشور براي همه ميدانها

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسم پور شهردار و فرمانده پایگاه بسیج شهید رزاقی شهرداری طالقان در این جلسه ضمن تبریک هفته بسیج و وحدت بیان داشت: به یقین می توان گفت که یکی از عوامل و ارکان اصلی صلابت و استواری نظام جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف دوران پرتلاطم ایران اسلامی، […]