بهسازی معابر شهری
بهسازی معابر شهری در نقاط مختلف شهر در حال اجراست ۱۷ مهر ۱۴۰۱

بهسازی معابر شهری در نقاط مختلف شهر در حال اجراست

با آغاز پروژه احداث جدول گذاری (نهر کانیو) در کوچه شهید خشایار غفاری و کوچه کتابخانه شاه البرز محله حسنجون و سید آباد با همت شهرداری طالقان، دکتر لطفی شهردار و جناب آقای شعیب فرامرزی رئیس شورای اسلامی شهر از این فعالیت عمرانی بازدید به عمل آوردند