تجهیزات زمستانی شهرداری طالقان ناکافی است.
۲۳ آبان ۱۳۹۷

تجهیزات زمستانی شهرداری طالقان ناکافی است.

حامد صادقیان عضو شورای شهر طالقان اظهار کرد: تجهیزات و ماشین آلات شهرداری طالقان برای خدمات دهی در فصل سرما ناکافی است. وی افزود: در این خصوص رایزنی ها و پیگیری های مختلفی از استانداری البرز و سایر نهادهای مرتبط برای خرید برخی تجهیزات داشتیم اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. این عضو شورا […]