ترسیم نقشه اصلاحی بستر رودخانه اصلی طالقان
۱۱ دی ۱۳۹۷

ترسیم نقشه اصلاحی بستر رودخانه اصلی طالقان

قابل توجه شهروندان محترم محلات شهرک، گلینک و پردسر، با توجه به اقدام شرکت آب منطقه ای استان البرز در راستای ترسیم نقشه اصلاحی بستر رودخانه اصلی طالقان، بدینوسیله از خورده مالکان محترم املاک حاشیه رودخانه شاهرود (حد فاصل پل گلینک تا پل جزن) تقاضا داریم حداکثر تا تاریخ  ۹۷/۱۰/۲۰ شماه پلاک فرعی و اصلی […]