تشکر شهردار از اهالی طالقان
۲۵ اسفند ۱۳۹۸

تشکر شهردار از اهالی طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، متن این پیام به شرح ذیل می باشد: باسمه تعالی حمد بی کران به درگاه خدای تبارک و تعالی که در دوران با شکوه نظام مقدس جمهوری اسلامی، این کمترین عبد خود را در شمار خدمتگزاران خلق  قرار داده تا با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و پاسداری […]