تفاهم نامه
تفاهم نامه شهرداري طالقان با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز ۱۷ دی ۱۴۰۲

تفاهم نامه شهرداري طالقان با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز

این تفاهم نامه در راستای اجرای مناسب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ارتقا فنی و کیفی ساخت و سازهای شهری در سطح شهر طالقان و توسعه همکاری ها و رفع مشکلات ارایه خدمات مناسب به مالکان و سازندگان […]