تقدیر از آتش نشانان طالقان توسط فرمانده سپاه طالقان
۰۸ مهر ۱۴۰۰

تقدیر از آتش نشانان طالقان توسط فرمانده سپاه طالقان