تك محوری جوابگوی مشكلات نیست!
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تك محوری جوابگوی مشكلات نیست!

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، حامد صادقیان در جلسه شورای اسلامی استان البرز با رئیس شورای عالی استان ها گفت: اگر می خواهیم مشکلات را برطرف کنیم باید با همکاری هم اینکار را انجام دهیم چراکه تک محوری جوابگو نیست. حامد صادقیان نماینده استان البرز در سی و سومین جلسه شورای اسلامی استان البرز […]