توسعه صنعت گردشگری پایدار در دستور کار شهرداری طالقان
۲۴ بهمن ۱۳۹۸

توسعه صنعت گردشگری پایدار در دستور کار شهرداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسم پور در این جلسه برنامه هایی را جهت استقبال از بهار و مسافرین نوروزی و توسعه گردشگری ارائه داد و هر یک از اعضای حاضر به بیان مشکلات و طرح های خود برای توسعه صنعت گردشگری طالقان  پرداختند. در ادامه شهردار طالقان افزود: معقوله مهم صنعت گردشگری […]