توسعه گردشگری اشتغال پایدار در طالقان ایجاد می‌کند
۰۵ تیر ۱۳۹۸

توسعه گردشگری اشتغال پایدار در طالقان ایجاد می‌کند

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، حامد صادقیان اظهار کرد: طالقان از ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه گردشگری برخوردار است و در سال های اخیر رویکرد مناسبی به شکوفایی این ظرفیت به وجود آمده است. وی افزود: مسئولان شهرستان واستان نیز در جهت ایجاد بستر مناسب برای توسعه گردشگری در شهرستان پیگیری ها و […]