تولیدات محتوای دیجیتال بسیج
بازدید از رویداد تولیدات محتوای دیجیتال بسیج شهرستان طالقان ۲۳ آبان ۱۴۰۱

بازدید از رویداد تولیدات محتوای دیجیتال بسیج شهرستان طالقان

اعضای شورای اسلامی شهر طالقان با حضور در محل برگزاری رویداد تولیدات محتوای دیجیتال بسیج شهرستان طالقان با اعضای تیم های شرکت کننده در این رویداد دیدار و گفتگو کردند.