تیج کوه
بازگشایی محور تیج کوه زیدشت (سایت صدا و سیمای طالقان) ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

بازگشایی محور تیج کوه زیدشت (سایت صدا و سیمای طالقان)

بازگشایی محور تیج کوه زیدشت (سایت صدا و سیمای طالقان) با تلاش نیروهای شهرداری