جذب نیرو
فراخوان جذب نیرو ۰۹ مهر ۱۴۰۲

فراخوان جذب نیرو

شهرداری طالفان در نظر دارد جهت تامین نیروی کار در بخشهای خدمات شهر با حقوق، بیمه و سایر مزایا اقدام نماید . لذا متقاضیان جهت ثبت نام و اشتغال بکار، هر چه سریعتر به شهرداری مراجعه نمایند . بدیهی است واجدین شرایط ، با مراجعه به موقع در اولویت خواهند بود. ☎️ شماره تماس : […]