جلسه بررسی طرح های گردشگری شهرستان طالقان با حضور مسئولین و بخش خصوصی برگزار شد.
۱۷ مهر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه بررسی طرح های گردشگری شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، ادارات میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ارتقاء و بررسی نحوه ارائه طرح های گردشگری در شهرستان طالقان در شهرداری طالقان برگزار شد. در این جلسه طرح های ارائه شده از طرف سرمایه گذاران بخش […]