جلسه بررسی وضعیت رانش زمین و انفجار خط انتقال اصلی گاز
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه بررسی وضعیت رانش زمین و انفجار خط انتقال اصلی گاز

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه بررسی وضعیت رانش زمین و انفجار خط انتقال اصلی گاز شهرستان طالقان در بلوار ورودی شهر با مدیریت  فرماندار و با حضور شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، مسئولین اداره گاز، راه و شهرسازی و ستاد بحران در فرمانداری برگزار شد. در این جلسه ابتدا اعضا حاضر به ارائه […]