جلسه ساکنین محترم منطقه قاسم دره با شهردار و اعضای شورا
۰۹ مهر ۱۳۹۸

جلسه ساکنین محترم منطقه قاسم دره با شهردار و اعضای شورا

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، طی جلسه ای در قالب کمیسیون بند ۲۰ با حضور مهندس قاسمپور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر ، معاونت خدمات شهر و ساکنین منطقه قاسم دره در خصوص رفع معضلات و مشکلات این منطقه بحث و تبادل نظر شد.