جلسه ستاد عتبات عالیات شهرستان طالقان
۱۱ آذر ۱۳۹۸

جلسه ستاد عتبات عالیات شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضای ستاد پیرامون اقدامات انجام گرفته قبلی این ستاد و برگزاری هر چه بهتر مراسماتِ ستاد، تبادل نظر کردند و جهت هماهنگی و برنامه ریزی بهتر فعالیتهای ستاد عتبات عالیات شهرستان تصمیماتی اتخاذ نمودند.