جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری طالقان برگزار شد.
۰۹ آبان ۱۳۹۷

مسئولین واحد ها باید برنامه محور و پیگیر امور باشند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مهندس قاسم پور شهردار طالقان در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری گفت: مسئولین واحد ها باید برنامه محور و پیگیر امور باشند. تفکر و خلاقیت یکی از راه های برون رفت از مشکلات حوزه شهری است. وی با تاکید بر هماهنگی هر چه بیشتر بین مسئولین واحد […]