جلسه هماهنگی جهت باربرداری و آواربرداری از محل رانش زمین در طالقان
۱۶ اسفند ۱۳۹۷

جلسه هماهنگی جهت باربرداری و آواربرداری از محل رانش زمین در طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه هماهنگی جهت باربرداری و آواربرداری با حضور مهندس قاسم پور شهردار، معاون سیاسی فرمانداری، روئسای اداره منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان طالقان و کارشناسان سازمان زمین شاسی استان (مرکز پژوهش های کاربردی و مدیریت مخاطرات زمین شناسی) روز پنجشنبه در ساختمان شهرداری طالقان برگزار گردید. در این […]