جلسه کمیته حفاری شهرستان طالقان با حضور مدیران ادارات ذیربط جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

برگزاری جلسه کمیته حفاری شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه کمیته حفاری شهرستان طالقان با حضور مهندس جهانی فرماندار، مهندس قاسمپور شهردار و سایر مدیران ادارات ذیربط در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. در این جلسه پیرامون حفاریهای ادارات شهرستان خصوصا شرکت گاز بحث و تبادل نظر شد و اعضای حاضر نسبت به روند اجرایی گازرسانی روستاهای طالقان، […]