جمع آوری بذر گل های میادین و بلوار ها
۰۳ آبان ۱۳۹۷

جمع آوری بذر گل های میادین و بلوار ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و زمان بذر گیری گیاهان و گلهای فصلی واحد فضای سبز شهرداری متناسب با نیاز خود نسبت به جمع آوری بذر گل های میادین و بلوار ها اقدام نموده که این عملیات هم اکنون در حال انجام می باشد. تمام تلاش این واحد […]