حفر قنو در حاشیه خیایان چشم انداز محله پردسر
حفر قنو در حاشیه خیایان چشم انداز محله پردسر ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

حفر قنو در حاشیه خیایان چشم انداز محله پردسر

حفر قنو در حاشیه خیایان چشم انداز محله پردسر توسط واحد موتوری با هدف کنترل و هدایت آبهای سطحی و جلوگیری از ورود سیلابها به جاده