خاکبرداری، پی کنی و بتن ریزی حاشیه بستر رود خانه محله خسبان
خاکبرداری، پی کنی و بتن ریزی حاشیه بستر رود خانه محله خسبان ۰۵ مهر ۱۴۰۲

خاکبرداری، پی کنی و بتن ریزی حاشیه بستر رود خانه محله خسبان

خاکبرداری، پی کنی و بتن ریزی حاشیه بستر رودخانه محله خسبان جهت احداث دیوار ساحلی و تعریض پل ورودی محله با تلاش واحد عمران انجام شد