خدمات ایمنی
آموزش و اجرای مانور اطفاء حریق برای کارکنان اداره برق شهرستان طالقان ۰۲ مرداد ۱۴۰۲

آموزش و اجرای مانور اطفاء حریق برای کارکنان اداره برق شهرستان طالقان

آموزش و اجرای مانور اطفاء حریق برای کارکنان اداره برق شهرستان طالقان توسط کارشناسان آتش نشانی شهرداری طالقان انجام شد