رانش مسیر ورودی بخش بالاطالقان
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

رانش مسیر ورودی بخش بالاطالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار طالقان گفت: خوشبختانه این رانش خسارت جانی نداشته ولی لاین رفت مسیر بالاطالقان بطور کامل از بین رفته و باعث ایجاد خطر برای اهالی محترم بالا طالقان گردید که شهرداری بلافاصله نسبت به احداث مسیر جایگزین و ایمن سازی محیطی اقدام نموده و عملیات باربرداری، مخلوط ریزی، تسطیح، […]