رانندگان عزیز آهسته و با احتیاط برانید
۱۴ خرداد ۱۳۹۸

رانندگان عزیز آهسته و با احتیاط برانید

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با توجه به نشست جاده در محور چالان به بالا طالقان و آغاز عملیات تعمیر جاده و احداث شانه خاکی توسط واحد عمران شهرداری در این محل، از مسافران و رانندگان محترمی که از این مسیر عبور می کنند خواهشمند است با در نظر گرفتن نکات ایمنی جانب احتیاط […]