رزق حلال
فراخوان تکریم فرهنگ رزق حلال ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

فراخوان تکریم فرهنگ رزق حلال

دومین دوره فراخوان تکریم فرهنگ رزق حلال ( الکاسبُ حبیب الله) با همت شورای اسلامی شهر و شهرداری طالقان در حال انجام است