رنگ آمیزی نرده های پل ورودی شهر، جداول حاشیه پل و پایه های های علایم راهنمایی و رانندگی
۰۵ بهمن ۱۴۰۰

رنگ آمیزی نرده های پل ورودی شهر، جداول حاشیه پل و پایه های های علایم راهنمایی و رانندگی

زیبا سازی فضاهای  شهری علاوه بر مقاوم سازی سازه های فلزی و بتنی و افزایش نشاط اجتماعی، جلوه خاصی به محیط های شهری خواهد بخشید.