رها سازی یک قلاده گرگ گرفتار از استخر محله گزینان
رها سازی یک قلاده گرگ گرفتار از استخر محله گزینان ۲۰ آذر ۱۴۰۱

رها سازی یک قلاده گرگ گرفتار از استخر محله گزینان

عملیات رها سازی یک قلاده گرگ گرفتار از استخر محله گزینان توسط نیروهای امداد و نجات آتش نشانی شهرداری طالقان انجام شد