روز حمل و نقل
روز حمل و نقل گرامی باد ۲۵ آذر ۱۴۰۱

روز حمل و نقل گرامی باد

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان در پیامی هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداران را تبریک گفتند.