روز خبرنگار
روز خبرنگار گرامی باد ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

روز خبرنگار گرامی باد

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان در پیامی فرارسیدن روز خبرنگار را به فعالان عرصه خبر تیریک گفتند