روز ملی هوای پاک
تمیزی و پاکیزگی از اخلاق پیامبران است. (تحف العقول، ص 442) ۲۹ دی ۱۴۰۰
امام رضا (ع):

تمیزی و پاکیزگی از اخلاق پیامبران است. (تحف العقول، ص 442)