ریاست شورای شهر طالقان از انتخاب اعضای کمیسیون های شهرداری طالقان خبر داد.
۰۲ شهریور ۱۴۰۰

انتخاب نمایندگان شورا در کمیسیونهای شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری، سرکار خانم حمیرا مقیمی ریاست شورای شهر طالقان از انتخاب اعضای کمیسیون های شهرداری طالقان خبر داد.بر اساس این گزارش و طی جلسه علنی شورای اسلامی شهر طالقان نماینده شورا در کمیسیون های شهرداری به اتفاق آرا به شرح ذیل انتخاب شدند :کمیسیون ماده صد (۱) […]