ریاست شورای شهر طالقان منصوب شد
۰۵ شهریور ۱۳۹۸

ریاست شورای شهر طالقان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دوره جناب آقای مهندس شعیب فرامرزی بعنوان ریاست شورای اسلامی شهر، سرکار خانم حمیرا مقیمی بعنوان نایب رئیس شورا، جناب آقای سید حسن میر حسینی خزانه دار شورا، دکتر نادر صادقیان منشی اول و مهندس حامد صادقیان بعنوان منشی دوم شورا انتخاب شدند.