سالروز شهادت دکتر ابراهیم حشمت طالقانی
اطلاع رسانی مراسم بزرگداشت یکصد و چهارمین سالروز شهادت دکتر حشمت طالقانی ۰۲ خرداد ۱۴۰۲
تیلیغات محیطی

اطلاع رسانی مراسم بزرگداشت یکصد و چهارمین سالروز شهادت دکتر حشمت طالقانی

اطلاع رسانی مراسم بزرگداشت یکصد و چهارمین سالروز شهادت دکتر حشمت طالقانی توسط روابط عمومی شهرداری طالقان انجام شد