ساماندهی بلوار
عملیات لکه گیری و آسفالت بلوار آیت الله طالقانی (خروجی و ورودی مسیر چالان) ۰۷ آبان ۱۴۰۲
ساماندهی معابر

عملیات لکه گیری و آسفالت بلوار آیت الله طالقانی (خروجی و ورودی مسیر چالان)

عملیات لکه گیری و آسفالت بلوار آیت الله طالقانی (خروجی و ورودی مسیر چالان) توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد

عملیات حفاری جهت ساماندهی، ایمن سازی و اصلاح هندسی حد فاصل انتهای بلوار امام خمینی تا ابتدای بلوار شهید محبی ۲۳ آبان ۱۴۰۱

عملیات حفاری جهت ساماندهی، ایمن سازی و اصلاح هندسی حد فاصل انتهای بلوار امام خمینی تا ابتدای بلوار شهید محبی

عملیات حفاری جهت ساماندهی، ایمن سازی و اصلاح هندسی حد فاصل انتهای بلوار امام خمینی تا ابتدای بلوار شهید محبی توسط نیروهای امانی و موتوری شهرداری طالقان انجام شد