سرمایه اجتماعی، بزرگترین سرمایه مدیریت شهری است.
۰۵ اسفند ۱۳۹۷

سرمایه اجتماعی، بزرگترین سرمایه مدیریت شهری است.

سوال: ضرورت در نظر گرفتن تخفیف ۳۵ درصدی عوارض چیست ؟ جواب: در نظر گرفتن تخفیفات عوارض مختلف بخصوص در پایان سال در همه یا اغلب  شهرداری ها امری متعارف است. در شهرداری طالقان هم همینطور، شهردار و شورای شهر با در نظر گرفتن شرایط بحران اقتصادی کنونی و مشکلات مالی و معیشتی که به […]