سوال و جواب اصحاب رسانه با شهردار و شورای شهر طالقان
۲۶ تیر ۱۳۹۸

سوال و جواب اصحاب رسانه با شهردار و شورای شهر طالقان

سوال: در خصوص نامگذاری خیابان ها و معابر به نام شهدا چه اقداماتی انجام پذیرفت؟جواب: در مورد نامگذاری معابر اقدامات قابل توجهی انجام شده و محله به محله در حال پیگیری است به عنوان مثال : پس از انتخاب اسامی کوچه ها و معابر شهرطالقان و اخذ تأییدیه از شورای نامگذاری این نامها بصورت بازدید […]