سومین مرحله برگزاری جلسات تبادل نظر و پرسش و پاسخ
۱۹ مرداد ۱۳۹۸

سومین مرحله برگزاری جلسات تبادل نظر و پرسش و پاسخ

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طالقان در راستای استمرار عمل به وظایف مدیریت شهری و تحقق اصول پاسخگویی و شفافیت در چارچوب برنامه های سالانه مدیریت شهری، سومین مرحله برگزاری جلسات تبادل نظر و پرسش و پاسخ با شهروندان محترم محلات شهر را درطول نیمه دوم تابستان اجرا […]