شهردار و رئیس شورای شهر طالقان به همراه مسئولین واحدهای شهرداری طالقان با حضور در نماز جمعه با برگزاری میز خدمت پاسخگوی مردم شدند.
۲۱ مهر ۱۳۹۷

برگزاری میز خدمت در نماز جمعه طالقان

شهردار و رییس شورای اسلامی شهر به همراه مسئولین واحدهای شهرداری با تأکید بر لزوم حضور پر رنگ و مؤثر مردم در رفع مشکلات شهر، بعد از نماز جمعه پاسخگوی شهروندان محترم طالقان شدند.