شهروندان عزیز در پنجشنبه آخر سال برای زیارت اهل قبور به آرامستان ها نروند
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

شهروندان عزیز در پنجشنبه آخر سال برای زیارت اهل قبور به آرامستان ها نروند

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت به شدت نیازمند همکاری شهروندان است، اظهار کرد: بهترین راه مقابله با کرونا کاهش آلودگی است لذا خواهش ما از مردم فهیم طالقان این است که زیارت اموات خود را به بعد از عبور بحران کرونا موکول کنند. […]