شهر خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است
۱۰ آذر ۱۳۹۹

شهر خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است

جناب آقای  سید زین العابدین میرحسینی و فرزندان بزرگوار  و فرزندان بزرگوارِ مرحوم سیدغیاث میرحسینی جهت عقب نشینی بمنظور بازگشایی معبر و توسعه عرض خیابان در محله گلینک وهمکاری شهرداری طالقان در دیوار کشی هردو ملک این اقدام خداپسندانه و عام المنفعه نه تنها سبب باقیات الصالحات برای این بزرگواران گردید بلکه سرآغازی برای بازگشایی […]